• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

منتخب : گیاهان مقاوم به نور کم

blog-03

گیاهان گروه بزرگی از گونه‌های زنده شامل موجوداتی مانند درختان، علف، سرخس‌ها و خزه‌گیان است.
گیاهان موجوداتی عالی هستند که به حیات کمک می‌کنند و در کشاورزی مؤثر هستند.
در پاسخ به سوال گیاه چیست؟ تعریف کلمه ی گیاه دشوار است.
اگرچه گیاه‌شناسان محدوده ی رده‌بندی گیاهان را تعریف کرده‌اند،
مرزهای تعیین‌کننده رده‌بندی گیاهان بسیار اختصاصی تر از تعاریف رایج گیاه است.

گیاهانی که ما هر روز با آن‌ها مواجه هستیم، معمولاً متعلق به گروه گیاهان آوندی می‌باشند.
ما گیاه را به عنوان یک موجود زنده یوکاریوت و دارای تعداد زیادی سلول تعریف می‌کنیم
که عموماً فاقد اندام‌های حسی یا حرکت ازادی بوده و در صورت رشد کامل، دارای ریشه، ساقه و برگ می‌باشند.
اما از نظر گیاه‌شناسی فقط گیاه آوندی دارای ریشه، ساقه و برگ است.