• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
blog-04

من برای کاشت از یک کاسه خیلی ساده و ارزان استفاده کردم که شما هم میتونید خیلی راحت تهیه کنید و یا میتونید از گلدان هایی که فضای بیشتر و عمق کمی دارن استفاده کنید.

من برای کاشت از یک کاسه خیلی ساده و ارزان استفاده کردم که شما هم میتونید خیلی راحت تهیه کنید و یا میتونید از گلدان هایی که فضای بیشتر و عمق کمی دارن استفاده کنید.

من برای کاشت از یک کاسه خیلی ساده و ارزان استفاده کردم که شما هم میتونید خیلی راحت تهیه کنید و یا میتونید از گلدان هایی که فضای بیشتر و عمق کمی دارن استفاده کنید.

ما میتونستیم از تراریوم هم برای کاشت ساکولنت استفاده کنیم ولی یک نکته خیلی مهم این هست که تراریوم زهکشی خوبی نداره و برای یک ساکولنت هیچی بدتر از این نیست که ریشه هاش در آب باشه البته این نکته رو هم بگم که خوبی تراریوم اینه که رطوبت در خودش نگه میداره و برای هفته های طولانی نیاز به آبیاری نیس

ما میتونستیم از تراریوم هم برای کاشت ساکولنت استفاده کنیم ولی یک نکته خیلی مهم این هست که تراریوم زهکشی خوبی نداره و برای یک ساکولنت هیچی بدتر از این نیست که ریشه هاش در آب باشه البته این نکته رو هم بگم که خوبی تراریوم اینه که رطوبت در خودش نگه میداره و برای هفته های طولانی نیاز به آبیاری نیس

ما میتونستیم از تراریوم هم برای کاشت ساکولنت استفاده کنیم ولی یک نکته خیلی مهم این هست که تراریوم زهکشی خوبی نداره و برای یک ساکولنت هیچی بدتر از این نیست که ریشه هاش در آب باشه البته این نکته رو هم بگم که خوبی تراریوم اینه که رطوبت در خودش نگه میداره و برای هفته های طولانی نیاز به آبیاری نیس