• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
blog-02

آگلونما یکی از گل‌های آپارتمانی دارای گونه‌های فراوان است که هر کدام زیبایی خاص خود را دارند. آگلونما هلندی سفید یکی از این گونه‌های بی‌نظیر است که به دلیل ابلق بودن برگ‌هایش بسیار پرطرفدار است. این گیاه که اگلونما سفید‌برفی نیز خوانده می‌شود، علاوه بر زیبایی، دارای خاصیت تصفیه‌کنندگی هوا نیز هست. پس برای نگهداری در خانه بسیار مناسب است. در گُل‌سِتان آگلونما سفید در سایز کوچک نیز با دو تا سه غلاف گیاه در هر گلدان موجود است.
آگلونما سفید گرما‌دوست است و قرار گرفتن جلوی درب و یا پنجره باز را دوست ندارد. همچنین برای اینکه زیبایی برگ‌هایش را بیشتر به رخ بکشد به مکانی با نور غیرمستقیم نیازمند است. به علاوه هر موقع سطح خاکش خشک شد به آبیاری نیاز دارد و آبیاری زیاد باعث پوسیدگی ریشه‌اش می‌شود. شما با رعایت نکات گفته شده می‌توانید شاهد رشد خوب این گیاه باشید و سال­‌های سال از دیدن آن در محیط منزل یا محل کارتان لذت ببرید.

A Picture is Worth a Thousand Words

Handling images and media with the utmost care is a primary focus of the new editor. Hopefully, you’ll find aspects of adding captions or going full-width with your pictures much easier and robust than before.

Of Mountains & Printing Presses

Try selecting and removing or editing the caption, now you don’t have to be careful about selecting the image or other text by mistake and ruining the presentation.

The Inserter Tool

Imagine everything that WordPress can do is available to you quickly and in the same place on the interface. No need to figure out HTML tags, classes, or remember complicated shortcode syntax. That’s the spirit behind the inserter—the (+) button you’ll see around the editor—which allows you to browse all available content blocks and add them into your post. Plugins and themes are able to register their own, opening up all sort of possibilities for rich editing and publishing.

Go give it a try, you may discover things WordPress can already add into your posts that you didn’t know about. Here’s a short list of what you can currently find there:

  • Text & Headings
  • Images & Videos
  • Galleries
  • Embeds, like YouTube, Tweets, or other WordPress posts.
  • Layout blocks, like Buttons, Hero Images, Separators, etc.
  • And Lists like this one of course 🙂

Visual Editing

A huge benefit of blocks is that you can edit them in place and manipulate your content directly. Instead of having fields for editing things like the source of a quote, or the text of a button, you can directly change the content. Try editing the following quote:

The editor will endeavor to create a new page and post building experience that makes writing rich posts effortless, and has “blocks” to make it easy what today might take shortcodes, custom HTML, or “mystery meat” embed discovery.

Matt Mullenweg, 2017

The information corresponding to the source of the quote is a separate text field, similar to captions under images, so the structure of the quote is protected even if you select, modify, or remove the source. It’s always easy to add it back.

Blocks can be anything you need. For instance, you may want to add a subdued quote as part of the composition of your text, or you may prefer to display a giant stylized one. All of these options are available in the inserter.

You can change the amount of columns in your galleries by dragging a slider in the block inspector in the sidebar.

Media Rich

If you combine the new wide and full-wide alignments with galleries, you can create a very media rich layout, very quickly:

Sure, the full-wide image can be pretty big. But sometimes the image is worth it.


?