• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
blog-03

منتخب : گیاهان مقاوم به نور کم

گیاهان گروه بزرگی از گونه‌های زنده شامل موجوداتی مانند درختان، علف، سرخس‌ها و خزه‌گیان است.گیاهان موجوداتی عالی هستند که به حیات کمک می‌کنند و در کشاورزی مؤثر هستند.در پاسخ به سوال گیاه چیست؟ تعریف کلمه ی گیاه دشوار است.اگرچه گیاه‌شناسان محدوده ی رده‌بندی گیاهان را تعریف کرده‌اند،مرزهای تعیین‌کننده رده‌بندی گیاهان بسیار اختصاصی تر از تعاریف […]